Strona główna
Rzecznik prasowy - Komunikaty

Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Brzegu w sprawie podejrzenia błędu w sztuce lekarskiej w związku z porodem


   Prokuratura Rejonowa w Brzegu w dniu 23 sierpnia 2016 r. wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w trakcie podjętych czynności medycznych, a w konsekwencji nieumyślnego spowodowania śmierci A.B. w dniu 23 sierpnia 2016r. w Brzeskim Centrum Medycznym.

  Podstawą wszczęcia postępowania było ustalenie, iż w dniu 23 sierpnia 2016 r. w trakcie przygotowywania A.B. do porodu ciąży bliźniaczej przez cesarskie cięcie, doszło do jej zgonu. Już przed porodem było wiadomo, że jeden z płodów w obumarł. Drugie dziecko przeżyło w stanie ciężkim, jednak mimo podjętego leczenia zmarło.

   W chwili obecnej prowadzone jest postępowania w sprawie, badane jest czy doszło do przestępstwa, tzn. czy zaistniał błąd w sztuce medycznej, jeżeli tak czy był zawiniony i przez kogo.

 

 
Rzecznik prasowy - Informacje prasowe

Akt oskarżenia w sprawie nieumyślnego spowodowania zgonu 5-letniego chłopca, który wpadł do studzienki kanalizacyjnej


   Prokuratura Rejonowa w Brzegu zakończyła śledztwo w sprawie spowodowania nieumyślnego zgonu pięcioletniego Tymona G., który zmarł, w wyniku obrażeń jakich doznał wpadając do studzienki kanalizacyjnej.

   Do zdarzenia doszło w dniu 17 maja 2015 roku w Brzegu na ulicy Krzyszowica, gdzie na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, wykonawca - Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego z Wrocławia - prowadził prace w ramach modernizacji kanału nadodrzańskiego. Na tej ulicy zlokalizowana była studzienka kanalizacyjna St 17, która w czasie prowadzenia prac renowacyjnych, służyła tylko do wentylowania kanałów.

   Jak ustalono w toku śledztwa pięcioletni Tymon G. przechodził razem ze swoją babcią ulicą Krzyszowca, W pewnym momencie podszedł do studzienki ST 17, stanął na kratce, która ją przykrywała, a następnie wpadł do studzienki.

Więcej…

 
Rzecznik prasowy - Informacje prasowe

Śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przy rozpoznawaniu wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego


   Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Opolu nadzoruje śledztwo w sprawie podejrzenia przekraczania uprawnień w latach 2008 – 2011 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w toku postępowań z wnioskami o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów, składanych w toku konkursów ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim, w wyniku czego miało dochodzić do nieuzasadnionych zmian w wyborze podmiotów uzyskujących w/w dofinansowanie, tj. o czyn z art. 231 § 2 kk.

   Śledztwo zostało wszczęte 3 czerwca 2016 r. na bazie materiałów przesłanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura we Wrocławiu.

   Prokuratura powierzyła tej jednostce prowadzenie śledztwa.

   W chwili obecnej śledztwo prowadzone jest w sprawie, tzn. ustalane jest, czy przestępstwo zaistniało. Nikomu nie postawiono do tej pory zarzutu.


 
Przetargi - Zamówienia do 30 tys. euro


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 ust. 8).W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) Prokuratura Okręgowa w Opolu zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek organizacyjnych.


Pełna treść zamówienia do pobrania

Załącznik 1 - Wzór umowy

Załącznik 2 - Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją rodzajowo-ilościową

Załącznik 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków

Załącznik 5 - wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw


Dodano 09.09.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
Ogłoszenia - Ogłoszenia bieżące

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010, nr 114, poz. 761, ze zm.), Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdu służbowego Ford Mondeo, nr rej. ODU 9232.


1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Prokuratura Okręgowa w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 24

NIP 754-164-02-17

tel. 77 40 01 200, faks 77 40 01 238

strona internetowa: www.opole.po.gov.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Więcej…

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review