Strona główna
Ogłoszenia - Ogłoszenia bieżące

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 24 marca br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

  1. Pani Magdalena Sałandyk,
  2. Pani Magdalena Wiśniewska,
  3. Pani Izabela Zaborska,
  4. Pani Małgorzata Zawadzka.

 

II etap konkursu odbędzie się w terminie, to jest w dniu 5 kwietnia 2017 roku   o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Opolu przy ul. Reymonta 24.


Za Komisję:

 Sekretarz Komisji:

Anna Olfans

 
Rzecznik prasowy - Komunikaty

   Prokurator Henryk Wilusz nowym Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Opolu


   Informuję, że z dniem 2 marca 2017 r. do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Opolu został powołany pan prokurator Henryk Wilusz.

   Pan Henryk Wilusz ukończył studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie pracy zawodowej ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa dowodowego, prawa europejskiego, a w roku 2016 r. z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   W organach prokuratury pracuje od 1 września 1996 r. Z dniem 1 listopada 2000 r. powołany został na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głubczycach. Od dnia 10 stycznia 2005 r. delegowano go do wykonywania obowiązków służbowych w wówczas istniejącym Wydziale Śledczym do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Opolu, a od 1 lipca 2006 r. został prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Opolu. Z dniem 1 sierpnia 2008 r. objął stanowisko Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Opolskich, które zajmował do dnia 13 marca 2015 r. Z dniem 1 kwietnia 2015 r. powołany został do pełnienia funkcji wizytatora w tut. Prokuraturze.

   Pan Henryk Wilusz na nowym stanowisku pełnić będzie nadzór nad pracą wydziałów śledczych tutejszej Prokuratury. Zastąpi dotychczasowego Zastępcę Prokuratora Okręgowego pana Pawła Nowosielskiego, który z dniem 1 marca 2017 r. przeszedł w stan spoczynku.


 
Ogłoszenia - Ogłoszenia bieżące

   Ogłoszenie

 

   Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowe w Kluczborku.

 

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole


II. Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.3.2017,

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku.

Więcej…

 
Przetargi - Przetargi bieżące

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Usługi sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostkach".

 

Informacja do pobrania w formacie .pdf

 
Rzecznik prasowy - Komunikaty

   Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

   W dniach od 20 do 26 lutego tego roku obchodzony jest po raz kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Obchody związane są z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

   W związku z tym, w dniach od 20 do 25 lutego 2017 r., w godzinach urzędowania, we wszystkich jednostkach rejonowych prokuratury okręgu opolskiego, osoby będące ofiarami przestępstw mogą uzyskać bezpłatne informacje o swoich prawach, w ramach pełnionych w prokuraturach dyżurów.

   Szczegółowe informacje na temat czasu pełnienia dyżurów będą umieszczone na tablicach ogłoszeń poszczególnych jednostek.

   Na naszej stronie internetowej w zakładkach pokrzywdzony oraz ofiara przestępstwa znajdują się informacje na temat praw pokrzywdzonych oraz instytucji lub osób świadczących pomoc pokrzywdzonym, a także nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie całego kraju.

http://www.prokuratura.opole.pl/Prawo-i-prokuratura/Pokrzywdzony/

http://www.prokuratura.opole.pl/Prawo-i-prokuratura/Ofiara-przestepstwa/


 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review