Oferty pracy

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 9 lipca br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

I . Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole;

II. Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.6.2019;

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Opolu;

Stosownie do brzmienia § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz.U. z dnia 14 listopada 2016 r. poz.1838) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na asystenta w Prokuraturze Rejonowej w Opolu jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia wskazuję :

Pana Jakuba Albert – w wyniku konkursu zdobył 50 punktów

Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.4.2019

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu:

Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.4.2019

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony  w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 9 :00 w Prokuraturze Okręgowej w Opolu ul. Reymonta 24 ( sala konferencyjna).

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydata w II i III etapie konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich:   Pani  Liliany Mateja.

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych, wyznaczony termin przeprowadzenia III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich, zostaje przesunięty na dzień 16 kwietnia 2019 r. i rozpocznie się o godzinie 9.00.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

  1. Liliana Mateja
  2. Leszek Leszczyński

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole

II. Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.4.2019,

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora.  

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole;

II. Sygnatura Konkursu – PO IV WOS 1111.2.2019;

III. Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1 w Prokuraturze Rejonowej w Opolu;