Oferty pracy

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

  1. Liliana Mateja
  2. Leszek Leszczyński

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole

II. Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.4.2019,

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora.  

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole;

II. Sygnatura Konkursu – PO IV WOS 1111.2.2019;

III. Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1 w Prokuraturze Rejonowej w Opolu;

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów za II i III etap konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Opolu Pani Agaty Deji.          

Lista rezerwowa:

Uprzejmie informuję, iż z przyczyn organizacyjnych wyznaczony termin przeprowadzenia III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu zostaje przesunięty na dzień 8 sierpnia 2018 r. i rozpocznie się o godz. 9.00.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2018 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujących osób:

Stosownie do brzmienia par. 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z dn. 14.11.2016 r. poz.

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Opolu:

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Opolu: