Oferty pracy

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2018 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujących osób:

Stosownie do brzmienia par. 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z dn. 14.11.2016 r. poz.

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Opolu:

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Opolu:

 

 

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.
 

I .  .Nazwa i adres jednostki prokuratury:

 

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora    

                      

1. Nazwa i adres jednostki prokuratury:   

Prokuratura Okręgowa w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 17 maja 2018 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 9 maja 2018 r.  drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 7 maja br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następującą osobę:

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole

II.  Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.3.2018.