Oferty pracy

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 9 maja 2018 r.  drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 7 maja br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następującą osobę:

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole

II.  Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.3.2018.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 2 marca 2018 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 22 lutego 2018 r. drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały następującą ilość punktów:

W związku z wpływem w dniu 14 lutego 2018r. prawidłowo złożonych, w terminie tj. do dnia 9 lutego 2018r. (stempel nadania w Urzędzie Pocztowym), kolejnych wniosków o dopuszczenie do konkursu, Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018r., po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, podjęła decyzję o dopuszczeniu do II etapu konkursu, poza osobami wymienionymi w ogłoszeniu z dnia 13 lutego 2018r.:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 13 lutego br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 5 lutego 2018 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

  1. Pani Patrycja Piechota

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 5 lutego 2018 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

  1. Pani Agata Owczarczyk

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole

II. Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.2.2018

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu.