Oferty pracy

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 16 stycznia br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następującą osobę:

  1. Pani Agata Owczarczyk

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 16 stycznia br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następującą osobę:

  1. Pani Patrycja Piechota

I.  Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole

II.   Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.1.2018

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnie.

Prokurator Okręgowy w Opolu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

Prokurator Okręgowy w Opolu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały następującą ilość punktów:

Prokurator Okręgowy w Opolu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177) winne w terminie do dnia 18 września 2017 r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Opolu (na adres: Prokuratura Okręgowa w Opolu, 45-954 Opole, ul. Reymonta 24).

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia br. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów za II i III etap konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Brzegu Panią Agnieszkę Wojciechowską.