Oferty pracy

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujących osób:

Informuję, iż wyniku przeprowadzonego konkursu na asystenta w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia wskazuję:

Panią Justynę Adam – w wyniku konkursu zdobyła 47,5 punktów;

nadto jako kandydata z listy rezerwowej wskazuję:

Pana Marcina Sikorskiego- w wyniku konkursu zdobył 40 punktów.

 

Agnieszka Mulka-Sokołowska

Prokurator Okręgowy w Opolu

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole

II.   Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.6.2017,

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Prokurator Okręgowy w Opolu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole

II.   Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.5.2017,

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu.

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu:

Sygnatura konkursu - PO IV WOS 1111.4.2017

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

Sygnatura Konkursu - PO IV WOS 1111.4.2017

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

  1. Pani Magdalena Sałandyk

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora.

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury - Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24 45-954 Opole

II. Sygnatura Konkursu - PO IV WOS 1111.4.2017,

III. Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora - jedno w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.