Oferty pracy

Prokurator Okręgowy w Opolu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177) winne w terminie do dnia 18 września 2017 r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Opolu (na adres: Prokuratura Okręgowa w Opolu, 45-954 Opole, ul. Reymonta 24).

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia br. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów za II i III etap konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Brzegu Panią Agnieszkę Wojciechowską.

Uprzejmie informuję, że z powodów organizacyjnych zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu, termin i miejsce jego przeprowadzenia zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. prokuratury po dniu 7 sierpnia 2017r.

W dniu 8 sierpnia 2017r. konkurs nie odbędzie się, jak  wskazano w ogłoszeniu konkursowym na staż PO IV WOS 1111.6.2017.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujących osób:

Informuję, iż wyniku przeprowadzonego konkursu na asystenta w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia wskazuję:

Panią Justynę Adam – w wyniku konkursu zdobyła 47,5 punktów;

nadto jako kandydata z listy rezerwowej wskazuję:

Pana Marcina Sikorskiego- w wyniku konkursu zdobył 40 punktów.

 

Agnieszka Mulka-Sokołowska

Prokurator Okręgowy w Opolu

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole

II.   Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.6.2017,

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Prokurator Okręgowy w Opolu informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu

ul. Reymonta 24

45-954 Opole

II.   Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.5.2017,

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu.