Oferty pracy

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu:

Sygnatura konkursu - PO IV WOS 1111.4.2017

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

Sygnatura Konkursu - PO IV WOS 1111.4.2017

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

  1. Pani Magdalena Sałandyk

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora.

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury - Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24 45-954 Opole

II. Sygnatura Konkursu - PO IV WOS 1111.4.2017,

III. Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora - jedno w Prokuraturze Rejonowej w Opolu.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 24 marca br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

  1. Pani Magdalena Sałandyk,
  2. Pani Magdalena Wiśniewska,
  3. Pani Izabela Zaborska,
  4. Pani Małgorzata Zawadzka.