Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Opolu

Na podstawie §7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), zwanego dalej Rozporządzeniem, Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje o posiadaniu następujących zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Ołoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego

Zgodnie z par.36 ust.1 Rozporządzenia rady Ministrów z dn. 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majatku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu przeznacza do sprzedaży zuzyte mienie ruchome zaklasyfikowane do sprzedaży, a określone w załacznikach 1,2,3 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w prokuraturze rejonowej w Kędzierzynie–Koźlu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 2 października 2017 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

Nowy rzecznk prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż z dniem 1 października 2017 r., po ponad 12 latach przestaję pełnić funkcję rzecznika Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim  przedstawicielom mediów, w szczególności z Opolszczyzny  za-  w  mojej ocenie-  udaną  współpracę.

Jednocześnie informuję, iż od poniedziałku 2 października 2017 r. obowiązki zacznie pełnić nowy rzecznik,  dane kontaktowe pozostaną niezmienione.

 

Lidia Sieradzka