Informacja

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych, wyznaczony termin przeprowadzenia III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich, zostaje przesunięty na dzień 16 kwietnia 2019 r. i rozpocznie się o godzinie 9.00.

Pozostałe ustalenia nie ulegają zmianie.

 

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Referendarz

Katarzyna Zienkiewicz