Informacja dot. konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu

Uprzejmie informuję, że z powodów organizacyjnych zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu, termin i miejsce jego przeprowadzenia zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. prokuratury po dniu 7 sierpnia 2017r.

W dniu 8 sierpnia 2017r. konkurs nie odbędzie się, jak  wskazano w ogłoszeniu konkursowym na staż PO IV WOS 1111.6.2017.

Kierownik sekretariatu

Anna Olfans