Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Opolu

Stosownie do brzmienia par. 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z dn. 14.11.2016 r. poz. 1838) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Opolu jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia wskazuję:

Panią Natalię Kiślak - w wyniku konkursu zdobyła 45 punktów,

nadto jako kandydata z listy rezerwowej wskazuję:

Pana Piotra Kanika - w wyniku konkursu zdobył 39 punktów.

 

Prokurator Okręgowy w Opolu

Liliana Kapera-Kopczyk