Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Opolu

Stosownie do brzmienia § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz.U. z dnia 14 listopada 2016 r. poz.1838) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na asystenta w Prokuraturze Rejonowej w Opolu jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia wskazuję :

Pana Jakuba Albert – w wyniku konkursu zdobył 50 punktów,

nadto jako kandydatów z listy rezerwowej wskakuję :

  1. Panią Adriannę Koteluk- w wyniku konkursu zdobyła 42 punkty.
  2. Panią Olgę Klimczak- w wyniku konkursu zdobyła 42 punkty

 

Liliana Kapera-Kopczyk

Prokurator Okręgowy w Opolu