Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Stosownie do brzmienia § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z dnia 14 listopada 2016 r. poz.1838) informuję, iż wyniku przeprowadzonego konkursu na asystenta w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia wskazuję:

Panią Justynę Adam – w wyniku konkursu zdobyła 47,5 punktów;

nadto jako kandydata z listy rezerwowej wskazuję:

Pana Marcina Sikorskiego- w wyniku konkursu zdobył 40 punktów.

 

Agnieszka Mulka-Sokołowska

Prokurator Okręgowy w Opolu