Ogłoszenie 0 wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów za II i III etap konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Opolu Pani Agaty Deji.          

Lista rezerwowa:

  1. Pani Katarzyna Berent
  2. Pani Sandra Miechówka

 

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Katarzyna Zienkiewicz