Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu

W związku z wpływem w dniu 14 lutego 2018r. prawidłowo złożonych, w terminie tj. do dnia 9 lutego 2018r. (stempel nadania w Urzędzie Pocztowym), kolejnych wniosków o dopuszczenie do konkursu, Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018r., po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, podjęła decyzję o dopuszczeniu do II etapu konkursu, poza osobami wymienionymi w ogłoszeniu z dnia 13 lutego 2018r.:

 1. Pani Izabela Prychitko,
 2. Pani Maria Reszczyńska.

II etap konkursu rozpocznie się w dniu 22 lutego 2018 roku godz. 9.00  w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Opolu przy ul. Reymonta 24.

Osoby zakwalifikowane:

 1. Pani Agata Stojanowska,
 2. Pani Weronika Bogus,
 3. Pani Anna Kowalik,
 4. Pani Małgorzata Sulima,
 5. Pani Paulina Serwadczak,
 6. Pani Izabela Prychitko,
 7. Pani Maria Reszczyńska,

proszone są o zgłoszenie w wyznaczonym dniu z dowodem tożsamości w następującej kolejności:

 • o godz. 9.00 osoby wymienione w pozycji od 1 do 2,
 • o godz. 10.00 – osoby wymienione w pozycji od 3 do 4,
 • o godz. 11.00 – osoby wymienione w pozycji od  5 do 6,
 • o godz. 12.00 – osoba wymieniona w pozycji 7.