Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nysie

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 7 maja br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następującą osobę:

  • Pani Wioletta Mazur,
  • Pani Karolina Kliś,
  • Pani Małgorzata Szwed,
  • Pani Anna Kowalik,
  • Pani Monika Poterała,
  • Pani Patrycja Kamczyk,
  • Pani Anna Graczyk – Zwolik,
  • Pani Adrianna Pabjanek.

II etap konkursu odbędzie się w terminie, to jest w dniu 9 maja 2018 roku godz. 9.00  w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Opolu przy ul. Reymonta 24.

Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu proszone są o zgłoszenie w wyznaczonym dniu z dowodem tożsamości:

  • o godz. 9.00 osoby wymienione w pozycji od 1 do 4,
  • o godz. 10.00 – osoby wymienione w pozycji od 4 do 8.