Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2018 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujących osób:

  1. Katarzyna Berent,
  2. Agata Deja,
  3. Sandra Miechówka,
  4. Anita Pilarska,
  5. Maria Reszczyńska.

II etap konkursu rozpocznie się  w dniu 1 sierpnia 2018 r., godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowe w  Opolu, przy ul. Reymonta 24.

 Wskazani kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w wyznaczonym dniu z dowodem tożsamości.

 

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Referendarz Katarzyna Zienkiewicz