Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 16 stycznia br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następującą osobę:

  1. Pani Agata Owczarczyk

II etap konkursu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 roku godz. 9.00  w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Opolu przy ul. Reymonta 24.

Osoba zakwalifikowana do II etapu konkursu proszona jest o zgłoszenie w wyznaczonym dniu z dowodem tożsamości.