Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

  1. Bogus Weronika - łącznie 10 punktów (zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 2 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 2 pkt., zadanie 5 - 2 pkt.)
  2. Wojciechowska Agnieszka - łącznie 4 punkty (zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 1 pkt., zadanie 3 - 1 pkt., zadanie 4 - 0 pkt., zadanie 5 - 0 pkt.)

Do II etapu nie przystąpiła Pani Maria Reszczyńska.

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017r., a jego rozpoczęcie zaplanowano o godzinie 9.00, p. 25 (I piętro) w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24.

Do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

  1. Weronika Bogus
  2. Agnieszka Wojciechowska

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zagadnienia określone w § 7.3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2008r. Nr 21 poz. 129).

Na zakończenie informuję, że wynagrodzenie, które otrzyma osoba zakwalifikowana na staż urzędniczy wynosić będzie 2.000 zł brutto miesięcznie.

 

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Referendarz

Katarzyna Zienkiewicz