Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 22 lutego 2018 r. drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały następującą ilość punktów:

  1. Stojanowska Agata - łącznie 8,5 pkt. (zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 1,5 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 1 pkt., zadanie 5 - 2 pkt.);
  2. Bogus Weronika - łącznie 10 pkt. (zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 2 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 2 pkt., zadanie 5 - 2 pkt.);
  3. Kowalik Anna - łącznie 8,5 pkt. (zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 1,5 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 2 pkt., zadanie 5 - 1 pkt.);
  4. Serwadczak Paulina - łącznie 10 pkt. (zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 2 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 2 pkt., zadanie 5 - 2 pkt.).

Do części praktycznej konkursu nie przystąpiły Panie Małgorzata Sulima, Izabela Prychitko i Maria Reszczyńska.

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 2 marca 2018 r., a jego rozpoczęcie zaplanowano o godzinie 9.00, p. 25 (I piętro) - Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24.

Do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

  1. Bogus Weronika
  2. Serwadczak  Paulina
  3. Stojanowska  Agata
  4. Kowalik  Anna

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zagadnienia określone w § 7.3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400 j.t.).

Na zakończenie informuję, że wynagrodzenie, które otrzyma osoba zakwalifikowana na staż urzędniczy wynosić będzie 2.100 zł brutto miesięcznie.

                                                          

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Kierownik Sekretariatu

Anna Olfans