Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nysie

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 9 maja 2018 r.  drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

  • Mazur Wioletta (zad. 1 - 2pkt., zad. 2 - 2 pkt., zad. 3 - 2 pkt., zad. 4 - 2 pkt., zad. 5 - 2 pkt.) - łącznie 10 pkt.
  • Kliś Karolina (zad. 1 - 2pkt., zad. 2 - 2 pkt., zad. 3 - 2 pkt., zad. 4 - 2 pkt., zad. 5 - 2 pkt.) - łącznie 10 pkt.
  • Szwed Małgorzata (zad. 1 - 2pkt., zad. 2 - 2 pkt., zad. 3 - 2 pkt., zad. 4 - 2 pkt., zad. 5 - 2 pkt.) - łącznie 10 pkt.
  • Poterała Monika (zad. 1 - 2pkt., zad. 2 - 2 pkt., zad. 3 - 1 pkt., zad. 4 - 1 pkt., zad. 5 - 0 pkt.) - łącznie 6 pkt.

Do części praktycznej konkursu nie przystąpiły Panie Anna Kowalik, Patrycja Kamczyk, Anna Graczyk – Zwolik i Adrianna Pabjanek.

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 17 maja 2018r.,  a jego rozpoczęcie zaplanowano o godzinie 9.00, p. 25 (I piętro) - Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24.

Do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

  1. Mazur Wioletta
  2. Kliś Karolina
  3. Szwed Małgorzata
  4. Poterała Monika

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zagadnienia określone w § 7.3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400 j.t.).

Na zakończenie informuję, że wynagrodzenie, które otrzyma osoba zakwalifikowana na staż urzędniczy wynosić będzie 2.100 zł brutto miesięcznie.

                                                                                                                                                                               

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

kierownik sekretariatu

Anna Olfans