Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnie i Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

  1. Owczarczyk Agata - łacznie 7,5 punktu (zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 2 pkt., zadanie 3 - 1,5 pkt., zadanie 4 - 2 pkt., zadanie 5 - 0 pkt.);
  2. Piechota Patrycja - łącznie 10 punktów (zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 2 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 2 pkt., zadanie 5 - 2 pkt.).

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r.,  a jego rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 9.00, p. 25 (I piętro) - Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24.

Do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

  1. Owczarczyk Agata,
  2. Piechota Patrycja.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zagadnienia określone w § 7.3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400 j.t.).

Na zakończenie informuję, że wynagrodzenie, które otrzyma osoba zakwalifikowana na staż urzędniczy wynosić będzie 2.100 zł brutto miesięcznie.        

                                                                                                                                                                    

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Kierownik Sekretariatu

Anna Olfans