Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

  • Dziedzic Katarzyna - zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 2 pkt., zadanie 3 - 1,5 pkt., zadanie 4 - 2 pkt., zadanie 5 - 2 pkt. - łącznie 9,5 pkt.;
  • Marcinkiewicz Anna - zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 2 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 1,5 pkt., zadanie 5 - 2 pkt. - łącznie 9.5 pkt.;
  • Bartel Lucyna - zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 2 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 1,5 pkt., zadanie 5 - 0 pkt. - łącznie 7,5 pkt.

 

Do części praktycznej konkursu nie przystąpili Pani Marta Diduch i Pan Leszek Leszczyński.

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r.,  a jego rozpoczęcie zaplanowano o godzinie 9.00, p. 25 (I piętro) - Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24.

Do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

  1. Dziedzic Katarzyna,
  2. Marcinkiewicz Anna,
  3. Bartel Lucyna.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zagadnienia określone w § 7.3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400 j.t.).

Na zakończenie informuję, że wynagrodzenie, które otrzyma osoba zakwalifikowana na staż urzędniczy wynosić będzie 2.250 zł brutto miesięcznie.

                                                                                                                                                                               

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

kierownik sekretariatu

Anna Olfans