Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w prokuraturze rejonowej w Kędzierzynie–Koźlu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 2 października 2017 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

  1. Pani Monika Mikołajczyk

oraz zadecydowała o wpisaniu na listę rezerwową:

  1. Pan Dariusz Budz,
  2. Pani Maja Moskal.

                                                                                                                                              

Przewodniczący Komisji:  Andrzej Pietruszka

Sekretarz Komisji: Anna Olfans

Członek Komisji:  Katarzyna Zienkiewicz