Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Opolskich

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 5 lutego 2018 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

  1. Pani Agata Owczarczyk

                                                                                                                                                          

Przewodniczący Komisji:  Andrzej Pietruszka

Sekretarz Komisji: Anna Olfans

Członek Komisji:  Katarzyna Zienkiewicz