Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów za II i III etap konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Brzegu Panią Agnieszkę Wojciechowską.

Lista rezerwowa:

1. Pani Weronika Bogus

 

Za Komisję: 

Sekretarz Komisji

Katarzyna Zienkiewicz