Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 25 lipca 2019 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400), sporządziła listę kandydatów zakwalifikowanych na staż urzędniczy:

  • Pani Katarzyna Dziedzic

oraz zadecydowała o wpisaniu na listę rezerwową:

  1. Pani Anna Marcinkiewicz
  2. Pani Lucyna Bartela