Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Opolu.

OGŁOSZENIE nr  PO VII WB 233.08.2018

 

o  zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego będących na stanie

Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-066 Opole

 

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

Jednostki, podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników , mogą zgłaszać pisemne oferty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.04.2017r. podając wykaz przedmiotów ( ze wskazaniem nazwy składnika, jego numeru inwentarzowego) do dnia 18 lipca 2018r. :

- za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu) na adres:

               Prokuratura Okręgowa w Opolu,

               ul .Reymonta 24, 45-066 Opole

- osobiście przez pozostawienie wniosku na biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Opolu.

 

Niepełne dane we wniosku  skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.

Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Opolu  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ( tel. nr 77 4005 746   ).