Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Rejonowej w Brzegu

OGŁOSZENIE nr 2/2018

o  zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 31.

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1  do niniejszego ogłoszenia.

Jednostki, podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników , mogą zgłaszać pisemne oferty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.04.2017r. podając wykaz przedmiotów ( ze wskazaniem nazwy składnika, jego numeru inwentarzowego) do dnia  20 czerwca  2018r. :

  • za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu) na adres:

               Prokuratura Okręgowa w Opolu,

               ul. Reymonta 24, 45-066 Opole

  • osobiście przez pozostawienie wniosku na biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Opolu ( pok. nr 3).

Niepełne dane we wniosku  skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.

Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Brzegu  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ( tel. nr 77 4598133 ).