Wyniki III etapu na stanowisko urzędnicze

 

OGŁOSZENIE

o wynikach III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze

Inspektor do spraw płac  w Prokuraturze Okręgowej w Opolu

 

 

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydatów w II i III etapie konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Okręgowej w Opolu:   Panią Hannę Kaczkan     

 

 

 

                                                                                   Za Komisję:

 

                                                                                 Sekretarz Komisji

 

                                                                          Zastępca Głównego Księgowego