Zakup, dostwa, montaż mebli biurowych dla Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż mebli biurowych w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.